Skottland och miljön

Förnyelsebar energi är nu, för första gången Skottlands största källa till energi. Skottland har som mål att 100 procent ska vara förnyelsebar energi år 2020. (Mer på samma tema; läs om miljövänliga ön Eigg här)

Edinburgh satsar på att bli bästa stad i Europa att bo i 2050. För att uppnå detta har flera organisationer gått samman i projektet Edinburgh Living Landscape för att göra staden till ett med naturen. Man ska plantera fler träd, skapa ängar i stadsmiljön och t o m få in naturen i staden genom att ha levande grästak på vissa byggnader. Man vill att bin, fjärilar och fåglar ska trivas lika bra i stan som männsikor. 

Picture

Edinburgh ska bli grönare.

Share

You may also like...