Samväldesspelen är i full gång — Commonwealth Games

Samväldesspelen eller the Commonwealth Games är nu i full gång och i år är det Glasgow som är värdstad. Spelen liknar i mycket OS med den skillnaden att det bara är de 71 länderna och områdena i Commonwealth som är med och tävlar, men i likhet med OS hålls spelen var fjärde år och inleds med en stor öppningscermoni. 

Inför samväldesspelen är det inte en fackla utan en stafettpinne som reser runt landet innan spelen börjar. Här har stafettpinnen kommit till Glenfinnan. Foto Rob McDougall

Share

You may also like...