Renar i Skottland — Reindeer in Scotland

Vad många kanske inte vet är att det faktiskt finns renar i de skotska högländerna. Faktum är att de är inplanterade från Sverige. Redan på 1700 och 1800 talen gjordes försök att plantera in renar, då främst i norra England. Dessa tidiga försök misslyckades dock när renarna snabbt dog ut. Det var inte förrän 1952 när samen Mikel Utsi kom till Skottland med en mindre flock renar som det tog fart på riktigt. Han startade The Reindeer company och jobbade sen intensivt under resten av sitt liv med att integrera renflocken i sitt nya hemland. I dagsläget finns det ca 150 renar som strövar fritt i Cairngorms Mountains och Cromdale Hills. 
Varje dag året runt kl 11, förutom mitten av Januarei till mitten av Februari, kan man få följa med på en guidad tur för att spana efter renarna. De strövar fritt så det finns ingen garanti för att man får se dem men oftast stöter man på dem, särskilt under sommaren. Renarna som alla har namn, är vänliga och går till och med att klappa. 

English: Did you know that Britain’s only reindeer herd originates from Sweden? It was Sami Mikel Utsi that brought a few reindeer over to Scotland in the fifties. After that he spent the rest of his life looking after both the little herd and his company The reindeer Company. Today there is app. 150 reindeer in Cairngorms Mountains and Cromdale Hills. 
If you want you can join one of the guided tours that leave the reindeer centre every day at 11 o’clock. (Except from mid Jan to mid Feb when its closed) Most days the group will see the reindeer but since they are free ranging there is no guarantee. If you see them you can easily walk up to them and stroke them under supervision of the guide. They are very friendly.

Picture

Ren i Cairngorms nationalpark — Reindeer in Cairngorm Nature Reserve — Photo https://www.flickr.com/photos/robinmcconnell/

Share

You may also like...