SCOTTISH MOMENTS ÄR EN BLOGG OM OCH FRÅN SKOTTLAND Blog

På skattjakt i Skottland

Historiens vingslag blir aldrig så levande som när kvarlevor från en svunnen tid hittas. Man skulle kunna tänka sig att det mesta som kan hittas har hittats vid det här laget men det finns...