Renar i Skottland — Reindeer in Scotland

Vad många kanske inte vet är att det faktiskt finns renar i de skotska högländerna. Faktum är att de är inplanterade från Sverige. Redan på 1700 och 1800 talen gjordes försök att plantera in...

Skotsk vildkatt — Scottish Wild Cat

Nånting många kanske inte känner till är den skotska vildkatten. Denna kattart har funnits i Skottland under mycket lång tid men är nu tyvärr är utrotningshotad med bara ungefär 100 exemplar kvar. Katten är...