Money DOES grow on trees in Scotland

Har du hört om Wishing Trees? Här och där i de skotska högländerna kan man stöta på ett av dessa träd. Antingen ett levande träd eller en nedfallen trädstam som människor har hamrat in mynt i, i tron att det ska ge dem tur. Det som ofta istället har hänt är att träden dött av kopparförgiftning :/
På Isle of Maree finns ett Wishing tree som besöktes av drottning Victoria på 1800 talet och många “önsketräd” har mynt från flera århundraden i sig. En bit historia mitt ute i skogen. En svindlande tanke att tänka på alla de människor som genom århundraden offrat ett förmodligen surt förvärvat mynt i förhoppningen att någon av deras drömmar ska slå in. 

English: Wishing Trees can be found in several places in the Highlands. People have hammered in a coin in the tree in the belief that one of their dreams may be fulfilled. What has happened instead on many occasions, is that the tree has died of copper poisoning.  

                                                                                          Foto
Share

You may also like...