Bo på fyr i Skottland— Lighthouse Accomodation in Scotland

Att bo på en fyr eller i fyrvaktarstuga istället för på ett traditionellt logi är en möjlighet på flera olika ställen i Skottland. Här är tre exempel. 

English: Lighthouse accomodation is a possibility in a few places around Scotland. Here is three examples. 

Picture

Rua Reidh Lighthouse, Gairloch.

Picture

Mull of Galloway lighthouse https://www.flickr.com/photos/pss/

Picture

Bressay Island lighthouse. Shetland https://www.flickr.com/photos/bexross/

Share

You may also like...