Att reda ut begreppen med skotska språk -Scottish language

Ska ge mig på ett försök att reda ut begreppen när det gäller språk i Skottland. Rätta mig gärna om ni upptäcker nåt fel eller fyll på med information i kommentarerna om det är nåt jag missat, för det är inte helt lätt det här tycker jag …

I Skottland talas i huvudsak tre språk. Engelska eller skotsk engelska, gäliska och skotska. 

Skotsk Engelska: Olika varianter av engelsk dialekt talad i Skottland. En variant av skotsk engelska är Scottish Standard English och är det språkbruk man använder i skolor och offentliga sammanhang t ex inom lag och utbildning samt kyrka. Skotsk engelska är påverkad av både gäliska och lågskotska.

Skotska: Också kallad scots eller lågskotska eftersom det talas i låglandet. Västgermanskt språk. 30 procent av skottarna har detta som vardagsspråk. Har flera olika dialekter.  Talas också i delar av norra Irland (Ulster). Erkänt som ett minoritetsspråk.  Men är det verkligen ett språk? Eller snarare en samling dialekter? Ja därom tvistar de lärde… Eftersom det inte finns någon universal gräns mellan språk och dialekt så råder det delade meningar. Intressant nog har undersökningar visat att av de som talar låglandsskotska anser de flesta det vara ett språk medan det är tvärtom med dem som inte talar låglandsskotska; de flesta av dem anser det istället vara en samling dialekter. 

Gäliska eller skotsk gäliska eller höglandsskotska talas i högländerna och Hebriderna. Keltiskt språk. Två procent av skottarna har detta som vardagsspråk. Officiellt minoritetspråk i Skottland. Vägskyltar är ofta skrivna på både engelska och gäliska. En variant av skotsk gäliska finns också i Kanada, t ex Nova Scotia, (många skottar emigrerade dit på 1700 talet och framåt. )

Nedan finns en inspelning av skotska skolbarn på Stornoway som sjunger en av mina favoritsånger just nu, svenske Avicii sång Wake Me Up, fast på gäliska. 

English: I find it a bit confusing when it comes to Scottish languages. I’ve tried to gather some information but please feel free to add to the information in the comments or to right me if I’m wrong… :/ 
Scots are speaking mainly three languages. English, or Scottish English, Gaelic and Scots. But since the boundary between languages and dialects are somewhat blurred, its sometimes hard to say if it is a language or a dialect. Some people for example thinks that Scots is a collection of dialects while others consider it a language in its own right. Scots is also called lowland Scots since its mainly spoken in lowland Scotland. Gaelic on the other hand is mainly spoken in the Highlands and Hebrides. Only two percent of Scottish people speak Gaelic as there everyday language. 
When it comes to English everyone knows about the distinctive Scottish dialect but few know that it actually has a name. It’s called Scottish English and there is also a variety of Scottish English called Standard Scottish English. That is what the professional class of Scots speaks and is the accepted way of talking in schools, church law etc.

Below, a version of Swedish singer Aviciis song Wake me Up, sang by school children in Stornoway, in Gaelic. Enjoy!

                                                                      Vägskylt på engelska och gäliska Foto
Share

You may also like...