5 snabba fakta om Skottland — 5 fast facts about Scotland

1. Skottlands officiella “lands” djur är enhörningen…….. / Scotland’s official animal is the Unicorn……..
2. Skottland har 790 öar varav  det finns bofasta på 130 / Scotland has 790 islands, of which 130 are inhabited
3. Edinburgh var den första stad i världen med egen brandkår / Edinburgh was the first city in the world with its own       fire brigade
4. Man tror att whiskyn kom till Skottland via Irland på 1400 talet — It is believed whisky arrived in Scotland in the           15th century.
5. Det finns lika många skottar i Nordamerika som i Skottland / There is as many Scots in North America as there is in       Scotland 

Picture

Man tror att whiskyn kom till Skottland via Irland på 1400 talet

Share

You may also like...